Voorwaarden

Minderjarigen mogen niet deelnemen aan kansspelen, en mogen dus ook geen gebruik maken van de producten van de Nationale Loterij.

In de wet van 22 juli 1991, die aan de Nationale Loterij het monopolie gaf om in het algemeen belang de openbare loterijen te organiseren, stond echter geen bepaling die het verbod oplegde aan minderjarigen om te spelen.
Maar dit is later aangepast in verschillende Koninklijke Besluiten waarin telkens bepalingen zijn opgenomen die stellen dat minder-jarigen niet mogen spelen op de producten van de Nationale Loterij.

De website DPresse is volledig beheerd door Mr Debels David (Lagazette sprl)

Elke inschrijving op deze site of deelname aan de speelpotten zijn volledig onderworpen aan
volgende voorwaarden.

Regelment

Uw account wordt alleen actief als:

Door een afschrift van uw identiteitskaart naar ons te versturen.
Zodat u kan bevestigen dat u meerderjarig bent en woonachtig in Belgie.
Of via fax: 069/346637 met uw gebruikersnaam
Of via post: DPresse, Rue de courtrai 33, 7740 Pecq


Dit is éénmalig!


Zo wordt onze site beter beschermd.(en vermijden wij dat minderjarigen meespelen)
Na ontvangst wordt uw account actief

arrow Online Lotto organiseert op regelmatige basis speelpotten voor de trekking van de Lotto, EuroMillions.
arrow Het aantal delen is bepaald door DPresse
arrow De deelname is pas geldig wanneer het totaal bedrag ervan betaald is.
arrow In geval van verzaak voor welke reden ook worden gestorte bedragen niet terug gestort.  
arrowElke speler kan meerdere deelnames onder schrijven. De onderschrijving is pas geldig wanneer alles betaald is.
arrow De deelname wordt bevestigd in onze dagbladhandel met een "bewijs van deelname" en via DPresse wordt een bevestiging email verstuurd van deelname.
arrow Het Kopie van het Quick Pick ticket zal in de winkel beschikbaar zijn of op de site van zodra de speelpot afgesloten is.

De doelstelling van DPresse is van elk individu ouder dan 18 jaar de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan producten van de Nationale Lotterij in samenvoeging van verschillende spelers en dit om de winkansen te verhogen op het grote lot.

Alle maatregelen zijn getroffen om de website informatie correct en regelmatig te laten gebeuren

Het is echter wel zo dat DPresse niet kan garanderen dat onder bepaalde omstandigheden de juistheid van de inhoud die onderworpen is aan regelmatige wijzigingen alsook voor de website op zijn geheel.

Elke beslissing door iemand genomen op basis van de gegevens van de site valt onder eigen verantwoordelijkheid van deze persoon .

DPresse aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor welk verlies ook tengevolge van het gebruik van de website of de inhoud ervan.

De website DPresse is ontworpen door Lagzette sprl,
de Nationale Lotterij geeft geen enkel inbreng in het ontwerpen van de website DPresse.

Lotto en EuroMillions zijn handelsmerken van de National Lotterij.

Om te vertrouwelijkheid van de leden van de DPresse en van de spelers van de dagbladhandel te garanderen,
wordt op Online Lotto de gebruikersnaam genoteerd en voor de spelers van de winkel de voornaam en eerste letter van de familienaam.

DPresse neemt enkel de gegevens over om een goed beheer te bezorgen van de site, gegevens worden nooit aan derden door gegeven.